Những quy định về giấy phép xây dựng nhà ở
Thủ Tục Xin Giấy Phép Xây Dựng Nhà Ở

Khi bắt đầu khởi công xây dựng nhà ở. Khách hàng và chủ đầu tư cần lưu ý về những quy định về hồ sơ, thủ tục xin giấy phép. Sau đó, chủ đầu tư phải đề nghị các cơ quan thẩm quyền có liên quan cấp phép xây dựng để hoàn thành công trình một cách hợp pháp.

Dưới đây là những thủ tục và hồ sơ cần thiết khi xin giấy phép xây dựng nhà ở.

Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

– Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ

– Thành phần hồ sơ: Theo Điều 11 Thông tư 15/2016/TT-BXD. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ gồm các giấy tờ sau:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu

+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất

+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật

Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định. Các bản vẽ thiết kế quy định tại nội dung này là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

– Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề. Phải có bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

Thủ Tục Xin Giấy Phép Xây Dựng Nhà Ở

Thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Bước 1: Nộp hồ sơ

Chủ đầu tư nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa cấp huyện để chuyển đến UBND cấp huyện hoặc gửi qua đường bưu điện.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

– Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

– Ghi giấy biên nhận (giấy hẹn) và trao cho người nộp đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định.

– Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không đúng quy định thì hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3. Xử lý yêu cầu

Bước 4. Trả kết quả

Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là thủ tục xin giấy phép và những lưu ý về hồ sơ xây dựng. Chủ đầu tư cần tuân thủ và chuẩn bị đầy đủ để công trình không gián đoạn trong quá trình thi công.

Thủ Tục Xin Giấy Phép Xây Dựng Nhà Ở