Những giai đoạn chính trong quá trình thi công hoàn thiện
Tổng Quan Giai Đoạn Thi Công Hoàn Thiện
Tổng Quan Giai Đoạn Thi Công Hoàn Thiện

Quá trình thi công hoàn thiện được Mỹ Á thực hiện cẩn thận qua nhiều giai đoạn như:

Công tác xây

 – Nghiệm thu và hoàn công mặt bằng xây.

Công tác trát:

Công tác trát ở quá trình thi công hoàn thiện. Đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng và mỹ thuật cho công trình. Thực hiện công tác trát khi khối xây đã khô mặt và tối thiểu được 7 ngày.

Công tác lát gạch, ốp gạch.

Trước khi thực hiện các công tác này bề mặt cấu kiện được vệ sinh sạch. Nếu không đạt yêu cầu phải xử lý trước khi thực hiện. Phải lắp đặt xong hệ thống ống cấp, thoát nước và hệ thống dẫn điện.

Sơn bả matít

Không thực hiện công tác sơn bả khi bề mặt cấu kiện có độ ẩm vượt quá độ ẩm cho phép.

Tối Giản Chi Phí Xây Nhà Và Dự Trù Ngân Sách