Những vấn đề gia chủ cần lưu ý khi thực hiện công tác hoàn công
Hoàn Công Và Các Vấn Đề Cần Lưu Ý
Hoàn Công Và Các Vấn Đề Cần Lưu Ý

Hoàn công là một thủ tục hành chính trong hoạt động xây dựng công trình nhà cửa. Xác nhận sự kiện các chủ đầu tư, nhà thầu thi công đã hoàn thành công trình xây dựng. Và đã thực hiện xong việc thi công có nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng. Đây là điều kiện để cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong đó thể hiện những thay đổi về hiện trạng nhà đất sau khi thi công.

Thời điểm thực hiện thủ tục hoàn công

Thủ tục hoàn công nhà ở chỉ được tiến hành khi bên thi công đã hoàn tất việc thi công nhà ở trên thực tế. Nhà thầu thi công nhà ở phải có trách nhiệm hoàn thiện tất cả công đoạn của việc thi công như: Thu dọn hiện trường. Lập bản vẽ hoàn công và chuẩn bị các tài liệu để phục vụ việc nghiệm thu toàn phần công trình. Đó là thời điểm chuẩn bị diễn ra việc hoàn công nhà.

Trình tự thực hiện thủ tục hoàn công

– Các đơn vị liên quan sẽ tự làm Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng. Và cùng ký để chịu trách nhiệm liên đới.

– Sau đó, chủ nhà sẽ chuẩn bị thêm giấy tờ khác cùng với Biên bản nghiệm thu. Hoàn thiện hồ sơ hoàn công và nộp tại UBND cấp quận/huyện xét duyệt.

– Cuối cùng là hoàn thành nghĩa vụ tài chính tại cơ quan thuế

Tối Giản Chi Phí Xây Nhà Và Dự Trù Ngân Sách

Hồ sơ hoàn công

Theo Thông tư số 05/2015/TT – BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng. Chủ nhà xin hoàn công phải đáp ứng các loại giấy tờ được quy định trong danh mục này. Cụ thể là:

– Giấy phép xây dựng;

– Hợp đồng xây dựng của chủ nhà ký với các nhà thầu khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát thi công xây dựng (nếu có);

– Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng;

– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công xây dựng;

– Báo cáo kết quả thẩm tra và văn bản kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công xây dựng;

– Bản vẽ hoàn công (trong trường hợp việc thi công xây dựng có sai khác so với thiết kế bản vẽ thi công xây dựng);

– Báo cáo kết quả thí nghiệm, kiểm định (nếu có);

– Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của các tổ chức, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Về an toàn phòng cháy, chữa cháy. An toàn vận hành thang máy.

Hợp Đồng Xây Dựng Và Những Điều Đáng Chú Ý