Phương thức thanh toán thuận tiện nhất từ Mỹ Á
Thanh Toán Theo Tiến Độ Hợp Đồng Phần Thô
Giai Đoạn Thiết Kế Và Những Lưu Ý Quan Trọng

Thanh toán phần thô được Mỹ Á tính từ ngày khởi công xây dựng là 5 tháng kể từ ngày khởi công. Phần hoàn thành bàn giao công trình để sử dụng. Được tính từ ngày khởi công đến ngày hoàn thiện giao nhà là 06 tháng.

Mỹ Á gửi đến khách hàng phương thức thanh toán theo đợt. Để thuận tiện nhất cho khách hàng về mặt dự trù kinh phí:

Thanh Toán Theo Tiến Độ Hợp Đồng Phần Thô