Ghi chú của post
Hợp Đồng Xây Dựng
Hợp Đồng Xây Dựng Và Những Điều Đáng Chú Ý

02 Feb: Hợp Đồng Xây Dựng Và Những Điều Đáng Chú Ý

Hợp đồng xây dựng là một trong những loại Hợp đồng phức tạp vì bên cạnh những nội dung cơ bản của một loại hợp đồng thì nó còn chứa đựng những nội dung chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng mà không phải ai cũng có khả năng hiểu biết hoặc am hiểu tường tận. Vì thế, có một số lưu ý cơ bản mà gia chủ cần quan tâm khi quyết định ký kết hợp đồng xây dựng.