THIẾT KẾ

Không gian và cách tổ chức công năng trong công trình luôn được ưu tiên.

Luôn có giải cho từng vấn đề.

  • XƯỞNG BÌNH DƯƠNG

    Địa điểm: Dĩ An, Tỉnh Bình Dương  

    Dự án XƯỞNG BÌNH DƯƠNG

    Địa điểm: Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

     

Feedback