Địa điểm: Bình Chánh, Tp. HCM

Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa.

Feedback