Địa điểm: Dự án Spring Town, Q9, Tp.HCM

Hạng mục thực hiện: Thiết kế và Thi công.

 

 

 

Feedback