Dự án: Văn phòng kết hợp ở.

Địa điểm: Bình Thới, Bình Thạnh, Tp. HCM

 

 

VĂN PHÒNG

 

 

 

PHÒNG GIÁM ĐỐC

 

PHÒNG PHÓ GIÁM ĐỐC

 

PHÒNG THIẾT KẾ

 

PHÒNG KHÁCH

 

PHÒNG NGỦ CHÍNH

 

 

PHÒNG NGỦ CON GÁI

 

PHÒNG NGỦ CON TRAI

Feedback