Địa điểm: KDC An Sương, Tân Hưng Thuận, Q12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feedback