Địa điểm: Bình Quới, Bình Thạnh, Tp.HCM

Hạng mục: Thiết kế, Thi Công, Nội Thất

Feedback