Địa điểm: Celadon City, Tân Phú

Hạng mục thực hiện: Thiết kế & Thi công nội thất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feedback